Wednesday, May 31, 2006

چند روز است که سرگرم ریشه‌کن کردن علف‌های هرز باغچه هستم. در مدتی که سرگرم اسباب‌کشی و کارهای پیامد آن بودیم به کلی حیاط را فراموش کرده بودیم. این فراموشی به علف‌ها فرصت خوبی داده بود که تمام باغچه را پر کنند. البته باغچه‌مان جز چمن گیاه دیگری ندارد. چند روز پیش دیدم که علف‌های هرز آنچنان زیاد شده‌اند که کم و بیش دیگر چمنی دیده نمی‌شود! همین بود که مبارزه آغاز شد! در این چند روز به اندازه‌ی یک کیسه‌ی بزرگ علف هرز کنده‌ام. حالا دوباره چمن‌های سبز و زیبا پدیدار شده‌اند. البته همه جای باغچه پر از سوراخ‌های کوچک جای ریشه‌ی علف‌ها است. ماشین چمن‌زن هم خریده‌ام و این آخر هفته برنامه‌ دارم که چمن‌ها را کوتاه کنم و ریخت آبرومندی به حیاط بدهم.
باغبانی از کارهای سرگرم کننده و آرامش بخش است. میشولک هم چند جور تخم گل خریده و می‌خواهد گوشه‌ای از حیاط را گلکاری کند.
پریروز پس از تمیز کردن بخشی از باغچه، هنگامی که از داخل خانه به حیاط نگاه می‌کردم، یک صحنه‌ی زیبا دیدم. یک خرگوش وحشی زیبا از زیر پرچین‌ها گذشته و وارد حیاط شده بود و داشت با عجله علف‌های مورد پسندش را می‌خورد.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]