Sunday, October 31, 2004


امشب شب هالووين بود و ما همچون سال‌های گذشته به محله‌ی همجنس‌گرايان رفته بوديم. در اين محله می‌توان چهره‌های ديدنی و تماشايی ديد که خود را برای شب هالووين به شکل‌های عجيب و بامزه در آورده‌اند. نکته‌ی جالب برای ما شمار زياد ايرانی‌هايی بود که برای تماشا به آنجا آمده بودند. گاهی آدم فکر می‌کرد در خيابان پهلوی قدم می‌زند! اين عکس که می‌بينيد عکس کتبالو خانم خودمان است که به همراه گل‌آقا و محسن جان آنجا دیديمشان.
من و ميشولک با بسياری از اين چهره‌های جالب جن و پری و اسکلت و روح و شیطان عکس يادگاری گرفتيم.

نظر_

..........................................................................................................................................

Saturday, October 30, 2004

بيش از نيمی از ساکنان شهر تورنتو مهاجرانی از کشورهای ديگر هستند (ناگفته نماند که بخش دیگر ساکنان شهر هم نسل‌های دوم و سوم و... مهاجران هستند!). چون بسياری از مهاجران تحصيلات دانشگاهی دارند، در محيط‌های کار تخصصی درصد مهاجران بيشتر است. برای نمونه در شرکت پيشين که کار می‌کردم نزدیک به سه چهارم کارمندانش مهاجر بودند.
اما در شهرهای کوچک مهاجران کمتری زندگی می‌کنند. شرکتی که اکنون آنجا کار می‌کنم در شهر Guelph است و نزديک به چهل کارمند دارد. از اين چهل نفر به جز خودم و همکار ديگرم که هندی است، تنها دو خارجی ديگر کار می‌کنند که يکی چشم‌بادامی و ديگری عرب است. ديگر کارمندان شرکت همگی کانادايی (سفيدپوست اروپايی‌تبار) هستند. در چنين محيط‌هايی مهاجر بودن بيشتر به چشم می‌آيد و حس متفاوت بودن بيشتر است. به گمان بيشتر کانادايی‌ها ايران يک کشور عرب است که مردمش در صحراهای سوزان زندگی می‌کنند (و لابد شترسوار هستند!). برايشان تازگی دارد بشنوند که ايرانی‌ها عرب نيستند (حتی گاهی بايد توضيح داد که ايران با عراق يکی نيست زيرا که همانگونه که می‌دانيد تلفظ نام دو کشور در انگليسی به هم نزديک است!).
يکی از همکارانم که يک پسر خوش برخورد کانادايی آلمانی‌تبار است وقتی شنيد من اسکی بلدم و در کانادا هم ياد نگرفته‌ام بلکه پيش از مهاجرت نيز اسکی می‌کردم کم مانده بود شاخ در بياورد! بايد توضيح می‌دادم که يکی از بهترين پيست‌های اسکی آسيا (ديزين خودمان) در شمال تهران قرار دارد. يکی ديگر از همکارانم که يک خانم ايتاليايی‌تبار است هنگامی که شنيد بيشتر مردم ايران آنچنان مذهبی نيستند برايش تازگی داشت و جالب بود.
يکی از نکته‌هايی که دليل عرب بودن ما می‌دانند خط فارسی است. چون ما الفبا و خط عربی به کار می‌بريم به نظرشان عربی می‌آيد. برايشان توضيح دادم که زبان‌های فارسی، عربی و اردو هر سه الفبای کم و بيش يکسانی دارند ولی زبان‌های متفاوتی هستند. همانگونه که زبان‌های آلمانی و انگليسی و فرانسه و... الفبای لاتين به کار می‌برند ولی با هم تفاوت دارند.

نظر_

..........................................................................................................................................

Monday, October 04, 2004

دوستی دارم که در بخش رايانه‌ی يک شرکت توليدی سرويس‌های بهداشتی کار می‌کند. او گاهی به شوخی می‌گفت: "نون ما از تو کاسه‌ی توالت درمياد!". سر اين موضوع ما گاهی سربسرش می‌گذاشتيم و با او شوخی می‌کرديم. حالا او کجاست که ببيند توليد شرکت ما چيست! من در بخش رايانه‌ی يک شرکت که زمينه‌ی کاری‌اش ژنتيک دامی است کار می‌کنم. محصول توليدی شرکت ما "اسپرم گاو" از نژادهای مرغوب شيری است! حالا من بايد بگم نون ما از کجا درمياد؟! :)
از شوخی گذشته شرکت ما يکی از صادرکننده‌های سرشناس "اسپرم گاو" است. محصول شرکت به بسياری از کشورهای ديگر و از جمله ايران صادر می‌شود. از اين اسپرم برای بارورکردن و اصلاح نژاد گاوهای بومی استفاده می‌شود. گاوهای نر بسيار درشت هيکلی که درشتی هيکلشان شگفت‌انگيز است برای اين منظور به کار برده می‌شوند. شرکت روی چند نژاد شناخته شده از جمله نژاد گاو هولشتاين کار می‌کند. هر کدام از گاوهای نر دارای شجره‌نامه‌ی کامل هستند. اين موضوع دارای اهميت بسياری است و مرغوبيت نژاد و نياکان هر گاو روی بهای محصول توليدی‌اش تاثير مستقيم دارد. به توصيه همکاران يک روز به سالن تماشا رفتم و از برنامه‌ی روزانه‌ی گرد‌آوری اسپرم ديدن کردم. همه چيز سيستماتيک و برنامه‌ريزی شده انجام می‌شد. من در اين ميان دلم برای چند گاو ماده که رل سوژه‌ی تحريک گاوهای نر را به عهده دارند سوخت! به عبارت دیگر اين گاوهای ماده باید هر روز از گاوهای نر خوش‌هيکل (لابد از ديد گاوهای ماده!) دلبری کنند بی آنکه چيزی عايدشان شود!
هر هفته هيات‌های نمايندگی کشورهای گوناگون مهمان شرکت هستند. این گروه‌ها از آزمايشگاه‌ها، بخش‌های اداری و همچنین سالن تماشای گرد‌آوری اسپرم بازديد می‌کنند.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]