Monday, June 11, 2007

- آبگیری سد سیوند به دستور رییس جمهور آغاز شد. با آبگیری کامل این سد بسیاری از مناطق باستانی تنگه و دشت بلاغی با آثاری ۷۰۰۰ ساله به زیر آب خواهند رفت.
- با تاکيد و پی​گیری رييس جمهور و بر اساس طرح وزير کشور، تعطيلات نوروزی مراکز آموزشی به يک هفته کاهش پيدا می​کند و تعطيلات مذهبی عيد فطر به دو روز افزايش می​يابد. در اين طرح برای زمستان نيز يک هفته تعطيلات زمستانی پيشنهاد شده است (ناگفته آشکار است که تعطيلات زمستانی تصادفا چه روزهايی خواهد بود!).
- برخی از مسوولان کشور چندی پیش گفته بودند برای حل اختلاف با اعراب می​توان نام خلیج فارس را به خلیج اسلام تغییر داد!

کجاست کاوه​ی آهنگر که بپا خیزد، درفش کاویانی را بر دست گیرد و ايران​زمين را از دست ضحاک و ضحاکیان رهايی بخشد.

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]