Saturday, September 18, 2004

فکر نکنيد کانادايی‌ها از اول متمدن بودند. سال ۱۹۸۹ يعنی تنها پانزده سال پيش در استان آلبرتا قانونی تصويب شد که بر اساس آن تمام رانندگان می‌بايست هنگام رانندگی کمربندهايشان را ببندند. اين قانون خيلی جنجال برانگيز شد و عده‌ای آن را مخالف آزادی شخصی می‌دانستند. حتی يک نفر در دادگاه از دولت استانی شکايت کرد که البته به جايی نرسيد.
حالا پس از پانزده سال بستن کمربند امری عادی و بديهی تلقی می‌شود.

نظر_

بين سال‌های ۱۸۵۴-۱۸۴۵ بيش از سی‌هزار ايرلندی به کانادا مهاجرت کردند. فکر می‌کنيد دليل مهاجرتشان چه بود؟
- جنگ؟
- اپيدمی بيماری آبله؟
خير، دليل مهاجرتشان کمبود سيب‌زمينی بود!

نظر_

..........................................................................................................................................

Tuesday, September 14, 2004

من کارمو عوض کردم!
کار پيشينم در يک شرکت بيمه بود که آخر آگوست تموم شد. البته قراردادم تا آخر ماه ژانويه ۲۰۰۵ بود ولی به دليل متوقف شدن پروژه‌ای که روش کار می‌کردم خيلی راحت قراردادم را زودتر پايان دادند. آب هم از آب تکان نخورد!
خوشبختانه خيلی زود يک کار تازه پيدا کردم. حقوقش هم کمی بالاتره و ديگه قراردادی هم نيست و رسمی است. تنها بدی‌اش اينه که شرکتی که باید کار کنم در یکی از شهرهای اطراف شهر ما است. یعنی روزانه باید فاصله‌ای بيشتر از فاصله تهران تا کرج را برم و برگردم.
زندگی همينه دیگه، به سختی می‌شه يک لقمه نون و بوقلمون درآورد!

نظر_

..........................................................................................................................................

Sunday, September 12, 2004


آخرين پيک‌نيک امسال همراه چند تن از دوستان...
(جانمی کباب کوبيده!)

نظر_

..........................................................................................................................................

Wednesday, September 08, 2004

ما برديم، ما برديم، چلوکباب رو ما خورديم!
خوب حق اردنی‌ها رو کف دستشون گذاشتيم تا باور کنند که در بازی تهران تنها و تنها با چاشنی شانس ايران را شکست داده بودند.
هورا، ما برديم، ما برديم...

نظر_

..........................................................................................................................................

[Powered by Blogger]